Schorsing en verwijdering

Kinderen moeten kunnen leren in een veilige leeromgeving. Basisschool Eikenderveld doet er alles aan om die veiligheid te bieden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen onderling goed bij elkaar aansluiten en er geen kind buitengesloten wordt. Vanuit deze overtuiging zijn we terughoudend met het inzetten van maatregelen zoals schorsen en verwijderen. Maar het kan gebeuren dat er situaties ontstaan waarin wij een leerling moeten schorsen of zelfs verwijderen van school. Dat betekent dat hij of zij tijdelijk of voor altijd niet meer welkom is op onze school. Dit kan zijn omdat het gedrag van het kind niet (langer) acceptabel is op onze school, of omdat het kind beter kan leren op een andere school. Natuurlijk willen we – ouders en school samen – voorkomen dat het zover komt. Zowel voor schorsen als verwijderen gelden duidelijke regels. Deze staan in het protocol schorsen en verwijderen.

Meer weten? Kijk op de website van INNOVO schorsing en verwijdering