Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht ingestelde raad. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken. Ze levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De MR vertegenwoordigt de belangen van kinderen, ouders en team. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De directeur heeft een adviserende rol.
 

Oudergeleding

Britt Ortmans
Anke Hermans
 

Teamgeleding

Marlou Verkoelen
Rianne Loock-Bies