Klachten en klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de dagelijkse gang van zaken in de school? Dat lossen we doorgaans in goed onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze op. Heeft u een klacht waarbij dat niet mogelijk is of bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Meer weten? Kijk op de website van INNOVO klachten en klachtenprocedure