Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Die bestaat uit acht kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Per leerjaar zitten twee kinderen in de leerlingenraad.
 

Waarom een leerlingenraad?

 • Het zorgt ervoor dat leerlingen zich meer bij de school betrokken gaan voelen.
 • Het helpt leerlingen om zich verantwoordelijker te voelen voor alles wat met school te maken heeft.
 • Het helpt leerlingen met het realistisch en haalbaar houden van hun verwachtingen en wensen.
 • Leerlingen ervaren dat ze een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen.
 • Leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Het bevordert het besef dat je als burger/inwoner van Nederland op vele manieren actief kunt bijdragen en dat je dat doet op basis van democratische normen en waarden.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Aan het begin van ieder schooljaar worden er rond september/oktober verkiezingen gehouden. De kinderen worden voor de verkiezingen geïnformeerd over wat een leerlingenraad is.

Daarna kunnen leerlingen -als ze dat willen- zich opgeven om gekozen te kunnen worden voor de leerlingenraad en presenteren zij zich aan de groep. Iedere groep kiest uit de kandidaten twee leerlingen die die groep vertegenwoordigen in de leerlingenraad.

De leden van de leerlingenraad kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en een secretaris. De leerlingenraad komt zes keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering zijn twee collega’s van het MT aanwezig om de raad te begeleiden.
 

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad heeft een ideeënbus waar ideeën in ingebracht kunnen worden.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats.
 • Leerlingen spreken leden van de leerlingenraad aan over iets en dat brengen de leden in de leerlingenraad in.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.