Schakelklas

Het kan voorkomen dat -ondanks alle inspanningen- kinderen uit groep 3, 4 of 5 een taalachterstand van minstens een jaar hebben opgelopen. Deze kinderen krijgen extra aandacht en leertijd zodat ze deze achterstand kunnen inlopen. Met een speciale aanpak helpen we de kinderen hun woordenschat uit te breiden en taal goed te begrijpen. We zorgen ervoor dat de lessen passen bij hun leeftijd en bij de manier waarop zij hun leven en omgeving ervaren. Ook sluit het aan bij de gewone lessen. De gemeente Heerlen geeft onze school extra geld voor deze aanpak.

Elk schooljaar bekijken we opnieuw welke leerlingen hiermee geholpen kunnen worden. De leerkrachten bepalen samen met de interne begeleiders welke kinderen in aanmerking komen. Zij houden ook samen in de gaten hoe de ontwikkeling van deze kinderen gaat.

Ouders van leerlingen die in aanmerking komen informeren we vooraf en houden we ook op de hoogte van de voortgang.