Schoolplan

We willen de beste school zijn die we kunnen zijn. Om daar gericht aan te kunnen werken maken we een jaarplan. In dat plan zetten we op een rij wat we belangrijk vinden voor onze school, welke keuzes we moeten maken om beter te worden en welke richting we op willen. Zo kunnen we ons op onze doelen blijven concentreren. Het schooljaarplan geeft overzicht en helpt bij het bepalen van wat heel belangrijk is en wat minder belangrijk is. De medezeggenschapsraad (MR), het bestuur en de inspectie voor het onderwijs gebruiken het schooljaarplan ook om te volgen of de school op de goede weg is en zich aan afspraken en regels houdt.