Informatievoorziening gescheiden ouders

Gescheiden of uit elkaar? Lees dit dan goed!

U bent gescheiden of uit elkaar, en heeft een of meerdere kinderen op onze school. Dan is het belangrijk dat u weet hoe de school met gescheiden ouders omgaat als het over uw kind(eren) gaat. Hoe het contact dan met u als ouder verloopt.

Als school hebben we de plicht u als gescheiden ouders te informeren over uw kind. Daar zijn wettelijke regels voor opgesteld. Bij conflicten tussen u en uw ex-partner kiest de school nooit partij en doet ook geen uitspraken over het conflict. De school houdt zich alleen met het onderwijs van uw kind bezig en de verantwoordelijkheid die wij hebben om uw kind een fijne schoolomgeving te bieden.

De ouder die het (wettelijk) gezag over de kinderen heeft is voor ons als school het aanspreekpunt. We gaan ervan uit dat deze ouder de andere ouder informeert over belangrijke schoolzaken die hun kind aan gaan. Wanneer we u uitnodigen voor een ouderavond geldt dat voor allebei de ouders. In bijzondere situaties kan in overleg daarvan afgeweken worden.

Meer weten? Kijk op de website van INNOVO informatievoorziening gescheiden ouders